Hur långt ska ett personligt brev vara?

Ett personligt brev ska max vara en A4-sida. Om det är längre, kommer ingen att orka läsa det. Tänk på att bara ta med relevant information i ditt CV. Ha exempelvis inte med dina fritidsintressen på ditt CV om de inte är relaterade till jobbet du söker.